Obecné principy

Skauting, Zodpovědnost a Svoboda

Jsme svobodní a zodpovědní skauti.

Mám tedy jako účastník dodržovat nějaká pravidla? Ano prosím.

  • dodržujeme české i skautské zákony
  • respektujeme svobodu a osobní prostor ostatních – Tvoje svoboda končí tam, kde začíná svoboda někoho jiného.
  • jsme ohleduplní ke svému okolí

Na další fungování KORBA se můžeš podívat v krátkém videu: