FUNGOVÁNÍ KORBA

O fungování KORBA je důležité vědět:

  1. Obecné principy – myšlenkové zásady a pravidla fungování KORBA.
  2. Aktivity na KORBU – co jsou Aktivity a jak je vytvářet?
  3. KORBO Místa – co jsou Místa a jak na ně?
  4. Tabulka Aktivit – způsob organizování Aktivit a jak na něj.